Uitleg over HTML

Elementen

Een HTML-bestand bestaat uit een boom van elementen. Elk element kan tekst bevatten en andere elementen.

Het hele document is een element van het type html. Daarin zitten twee elementen, head en body. Die laatste is waar bijna alles in staat.

Een element begint met een start tag, die ziet eruit als <tag> en het eindigt met een bijbehorende end tag. Die ziet eruit als </tag>. Sommige tags hebben geen inhoud, die zien eruit als <tag/>.

Sommige tags hebben attributen. Die geef je mee aan de start tag: <tag attr1="value" attr2="value">.

Veel gebruikte elementen

  1. p: een paragraph.
  2. h1, h2, h3: headings (titels).
  3. img: een image. Gebruik attribuut src om het bestand aan de geven
  4. a: een anchor, meestal gebruikt met attribuut href om een link te maken.

Voorbeelden

Als je F12 drukt en de document inspector opent, kan je zien hoe deze pagina eruit ziet.

De meeste bovenstaande elementen staan erin. Hier is ook nog een link naar de eerste titel van dit document. Zo kan je met een id attribuut dus een link naar een plek maken. Je kan ook een externe link maken, bijvoorbeeld naar de evil mainstream media.